Styrelsen

Frimurarlogernas i

Södermanland Vänner

Styrelsen för arbetsåret 2017 består av:

 

 

Per Larsson, sekreterare och vice-ordförande

Sonny Eriksson, kassör

Karl Hutters Larsen, ledamot

Niclas ragnarsson, ledamot

Robert Sanderberg, suppleant

Samir Töckmadji, suppleant

 

Revisorer är:

Kent B. Sandberg, ordinarie

Jan Strandler, ordinarie

Kenneth Alentun, suppleant